Waardevolle voorwerpen

Er wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen naar het ziekenhuis mee te brengen. PTC Rustenburg is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal.