PRAKTISCHE INFO OPNAME

Wat brengt u mee bij de opname?

 • Administratieve zaken: elektronische identiteitskaart, mutualiteitsgegevens
 • Medische zaken: een overzicht van de medicatie die u momenteel neemt
 • Persoonlijke zaken: toiletgerief, persoonlijke kledij, sportschoenen en sportkledij

Grote sommen geld of waardevolle voorwerpen brengt u beter niet mee. PTC Rustenburg is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal

Hoe verloopt een opname?

 • Op de dag van uw opname meldt u zich op het afgesproken uur aan bij de receptie van het ziekenhuis. Nadat een aantal administratieve zaken in orde gebracht zijn, zal een verpleegkundige je begeleiden naar het desbetreffende paviljoen.

KAMERKEUZE EN VERBLIJFSKOST

Kan u zelf het type kamer kiezen?

 • Het is mogelijk, rekening houdend met de beschikbaarheid, om in een eenpersoonskamer te verblijven. Hiervoor wordt een kamersupplement per dag gerekend.

Hoeveel kost een opname?

 • Aan een ziekenhuisopname zijn een aantal kosten verbonden. Het grootste deel hiervan wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan het ziekenhuis betaald. Een deel van de kosten moet je als patiënt dus zelf betalen. Dit gebeurt via een factuur die je elke maand ontvangt. Bij de intake kan er, indien gewenst, meer informatie gegeven worden zodat je een inschatting kan maken van de eigen bijdrage. Bij opname wordt gevraagd om een opnameverklaring te ondertekenen. In dit document worden de financiële aspecten van een opname in ons ziekenhuis toegelicht. Na ontvangst van de eerste factuur wordt een informatiemoment georganiseerd om de kosten vermeld op de factuur toe te lichten. Voor inlichtingen over prijzen en facturen kan je steeds terecht bij de Administratie.

Komt de hospitalisatieverzekering tussen?

 • Of je hospitalisatieverzekering tussenkomt in de kosten van een opname in ons centrum, is afhankelijk van de algemene voorwaarden die in je polis vermeld staan.
PRAKTISCHE INFO VERBLIJF

Bezoekregeling

Bezoekers zijn van harte welkom!

Patiënten kunnen elke dag bezoek ontvangen vanaf 18u30, op woensdagnamiddag en doorlopend tijdens het weekend. De verpleegkundigen stellen het op prijs om met hen kennis te kunnen maken. Het biedt de mogelijkheid om mensen die voor de patiënt belangrijk zijn te ontmoeten.

Omwille van privacy wordt bezoek niet toegelaten in de gemeenschappelijke leefruimtes in de paviljoenen, wel op de kamer. Het bezoek wordt afgerond om 20u45.

PTC Rustenburg beschikt niet over een eigen cafetaria, maar bevindt zich op korte afstand van het centrum van Brugge. In de inkomhal is er een aparte ruimte met koffie- en drankautomaat beschikbaar.

Weekendregeling

Tijdens de opname is het belangrijk om contact te houden met gezin, kinderen, ouders, andere familieleden en vrienden. In het weekend kan je, in overleg met de verpleegkundigen, overdag tijd doorbrengen buiten het centrum.

De eerste twee weken van het verblijf krijgt de keuze voor residentiële therapie gestalte. Het is om die reden zelden een goed idee om meteen na de opname "in weekend" te gaan. Na 14 dagen opname is er tweemaal per maand de mogelijkheid om thuis te overnachten en van zaterdagmiddag tot zondagavond het ziekenhuis te verlaten.

Voor bijzondere feestdagen is een aparte regeling voorzien. In de eindfase van de behandeling, met het oog op ontslag, kunnen er individuele uitzonderingen worden toegestaan. Voor specifieke individuele vragen en uitzonderingen is een teambeslissing aan de orde.

Internet en telefoneren

In de gemeenschappelijke ruimtes van de paviljoenen is een pc met internet en wifi voor de eigen laptop beschikbaar.

Er is één telefooncel ter beschikking voor alle paviljoenen. Wie een kameropleg betaalt, krijgt een telefoon op de kamer en kan dan rechtstreeks naar buiten bellen en oproepen ontvangen (kosten = prijs / minuut). 
Uit respect voor het groepsgebeuren en de rust in het paviljoen wordt gevraagd de gsm enkel op de kamer te gebruiken. Patiënten blijven hoe dan ook steeds bereikbaar via de verpleegkundigen.

Maaltijden

Er is mogelijkheid om dieetmaaltijden te krijgen. Dit gebeurt steeds in overleg met de algemeen geneesheer en / of psychiater.

Het is tevens mogelijk om vegetarische maaltijden te nemen. Bij het begin van een opname wordt gevraagd of je gewone of vegetarische maaltijden wenst.

Ombudsdienst

Medewerkers van PTC Rustenburg streven naar een zo goed mogelijke begeleiding en behandeling van de patiënt en de personen die voor hem/haar belangrijk zijn. 
Toch kan het gebeuren dat de verwachtingen niet worden beantwoord en dat er een vraag, een probleem of een klacht is. 
Deze vragen, problemen of klachten worden het best opgelost met de direct betrokkenen (verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, arts of andere medewerker van PTC Rustenburg).

De persoon die een klacht heeft, kan zich ten allen tijde ook richten tot de ombudspersoon van de onafhankelijke, externe dienst voor klachtbemiddeling.

De externe ombudspersoon is Justine Wijnhoven. Zij is telefonisch (0487/01 21 02) of via e-mail: justine [dot] wijnhoven [at] oogg [dot] be te bereiken op maandag, donderdag en vrijdagvoormiddag.

De ombudspersoon zal naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens, zo u dit wenst, volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.

Recht van de patiënt

Sinds 2002 beschikt België over een wet die de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vastlegt. 
De patiëntenrechten zijn:  

 • het ontvangen van kwaliteitsvolle dienstverlening
 • het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar
 • het geïnformeerd worden over de persoonlijke gezondheidstoestand 
 • het vrij toestemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar na voorafgaande informatieverstrekking
 • het beschikken over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift  
 • de 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer' - onze privacyverklaring is terug te vinden via link NL en link FR.
 • het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsdienst

Meer informatie is terug te vinden op de website patientrights.be en in deze brochure.

Zinzorg & pastoraal

Een opname in het psychotherapeutisch centrum is vaak ingrijpend. Scherper dan anders worden vragen gesteld naar wat een mens drijft in het leven, wat een mens ten diepste beweegt.

In de verschillende therapieën komen vragen naar zin en betekenis boven drijven. Met levens- en zingevingsvragen kan de patiënt ook terecht bij de medewerker ‘zinzorg en pastoraal’. Deze organiseert ontmoetingen waar thema’s als geloof, ongeloof, hoop, verdriet, rouw, humor, zingeving in het alledaagse, … ruimte krijgen. Film, muziek, literatuur, verhalen, … inspireren en nodigen uit tot dialoog.

Er is ook mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek of begeleiding omtrent de beleving van zin en leegte, vreugde en verdriet, hoop en verwachting. Er kan een afspraak gemaakt worden via de verpleegkundige of gewoon aangebeld worden bij het bureel van de medewerker zinzorg en pastoraal.

’t Rustpunt is een stemmige, stille ruimte die elke dag open is.  Deze biedt de mogelijkheid om tot rust te komen, stilte te ervaren, te lezen, te bidden of te mediteren. Meermaals per maand is er kans tot gezamenlijke meditatie of een zinzorgmoment. Rond Kerstmis, Pasen en Allerheiligen/Allerzielen zijn er speciale vieringen.

Wie een beroep wil doen op een vertegenwoordiger of bedienaar van een andere religie, of een moreel consulent, kan de contactgegevens vinden in de onthaalmap die wordt meegegeven bij opname in PTC Rustenburg.

 

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Wanneer een ouder in het PTC Rustenburg wordt opgenomen brengt dit heel wat mee voor het gezin.
Ook voor de kinderen is de opname van mama/moeder of papa/vader een ingrijpende ervaring. Zij stellen zich vele vragen, misschien zijn ze wel heel erg bezorgd of piekeren ze erover.
We bekijken telkens in overleg met de patiënt wat we voor de kinderen kunnen doen. In de eerste plaats willen we de opgenomen ouder ondersteunen in zijn/haar ouderrol.
De sociale dienst geeft regelmatig een KOPP-cursus voor ouders die in PTC Rustenburg zijn opgenomen.
Tijdens drie namiddagen staan we stil bij de impact die de problematiek van de ouder kan hebben op de kinderen. We geven handvaten mee aan de ouders en zoeken samen hoe we de veerkracht van kinderen kunnen versterken.

Tevens zijn er boeken en brochures beschikbaar omtrent dit thema. De boeken zijn geschreven vanuit de beleving van het kind / de jongere. 
De infobrochures op maat van de leeftijd van de kinderen kunnen hen en de ouders helpen om samen over de problemen te praten.

GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten, familieleden en bezoekers te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

U verneemt hierover meer in onze beleidstekst en de privacyverklaringen:

- Gegevensbeschermingsbeleid

- Privacyverklaring voor patiënten

- Privacyverklaring voor derden

- Privacyverklaring medewerkers

- Melden van inbreuken ''klokkenluidersregeling'