Rustenburg in cijfers

Cijfers Rustenburg 2018

De Vlaamse Patiëntenpeiling

De Vlaamse Patiëntenpeiling is een vragenlijst die door de Vlaamse overheid werd ontwikkeld in het kader van het kwaliteitsindicatoren project VIP². Het is een vragenlijst die alle sectoren in de geestelijke gezondheidszorg  wordt afgenomen. Jaarlijks kunnen patiënten die op dat moment in behandeling zijn de enquête invullen.  In Rustenburg vulden in 2017 66 patiënten de vragenlijst in.

De vragenlijst bestaat uit 37  items, onderverdeeld in 12 thema’s. Telkens wordt een stelling geformuleerd, waarbij de ondervraagde kan antwoorden of hij/zij het hiermee eens is of niet, door ‘altijd’, ‘meestal’, ‘soms’ of ‘nooit’ te scoren. Een meerderheid groene score geeft m.a.w. aan dat veel patiënten tevreden zijn over dit item. Een meerderheid rode score geeft aan dat er een ontevredenheid heerst over een bepaald onderwerp.

De resultaten van Rustenburg worden onder ieder item weergegeven als ‘uw voorziening’. Onder ‘alle patiënten’ worden de algemene resultaten van alle organisaties die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg weergegeven ter vergelijking. 

Een algemene samenvatting is terug te vinden in de algemene score onderaan de pagina. In 2018 scoorden patiënten voor algemene tevredenheid over Rustenburg 7.8/10.