Ethiek

In de dagelijkse zorg en in de organisatie van het ziekenhuis, is ethiek nooit ver weg. Zorgverleners, ongeacht de discipline, worden dagelijks geconfronteerd met ethische vragen

  • Wat is gezien de omstandigheden de meest verantwoorde zorg?
  • Hoe kunnen we het belang van de cliënt dienen, waarbij we de perspectieven van wat goed is voor anderen niet uit het oog verliezen?
  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we de dingen goed?
  • Dit is dé ethische vraag.

Zorg verlenen op zich is een ethisch geladen activiteit. Zorg is omgaan met de kwetsbaarheid van de mens. Goede zorg is gericht op het bevorderen van het welzijn en de menswaardigheid van de mens. Dat is ethiek. De kernactiviteit van het ziekenhuis is ethisch. Goede zorg vraagt dan ook niet alleen om technische deskundigheid, om relationele afstemming op de zorgvrager en diens context, maar vraagt ook ethisch reflectieve competentie. In de hectiek van alledag is dit niet altijd even gemakkelijk te realiseren.

 Zoals vereist door artikel 70 ter van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en het KB van 12 augustus 1994 beschikt PTC Rustenburg over een Commissie Medische Ethiek (CME). Deze commissie zit in een samenwerkingsverband met het psychiatrisch ziekenhuis OLV (Brugge).

Opdrachten

De Commissie Medische Ethiek heeft een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

Ze buigt zich over ethische kwesties van de zorg. De CME maakt de algemene visieontwikkeling rond specifieke ethische thema’s mogelijk en organiseert of ondersteunt vormingen ethiek voor de medewerkers. Voor de realisatie van deze opdracht doet de CME beroep op de lokale werkgroep ethiek en de vzw Reflectiegroep Ethiek

De Commissie Medische Ethiek heeft een adviserende opdracht met betrekking tot elk protocol over experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Klinische studies bij patiënten kunnen binnen het ziekenhuis niet opstarten zonder de goedkeuring van de CME. Deze commissie onderzoekt of de wettelijk vereiste voorwaarden

De Commissie Medische Ethiek heeft een ondersteunende opdracht bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.

Zowel artsen, personeelsleden, patiënten/patiënten vertegenwoordiger, als familie kunnen zich richten tot de CME om advies te vragen over (medisch)-ethische aspecten van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen.
De adviezen zijn vertrouwelijk. De anonimiteit van de vraagsteller en/of betrokken patiënt wordt expliciet gewaarborgd. Deze geheimhouding is juridisch verplicht. De vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag.

Medewerkers, artsen of studenten die een onderzoek of enquête willen doen bij patiënten van PTC Rustenburg moeten hiervoor steeds het advies inwinnen van de Commissie Medische Ethiek. Zij moeten ook de correcte weg volgen i.v.m. het informeren van de betrokkenen en de doelstellingen van het onderzoek. De CME komt vier keer per jaar samen. Aanvragen dienen respectievelijk voor 20 februari, 20 mei, 20 september en 20 november te gebeuren.

Onderzoekers dienen hun aanvraag via mail te sturen naar Jotte Willem, onderzoekscoördinator (jotte [dot] willem [at] ptcrustenburg [dot] be) en Loïc Moureau, stafmedewerker ethiek en secretaris commissie medische ethiek(loic [dot] moureau [at] vzw [dot] gzbj [dot] be).

Aanvraagformulier kunt u hier vinden.