VACATURES

Voor openstaande vacatures van PTC Rustenburg klik hier.

Voor openstaande vacatures van de overkoepelende VZW Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' klik hier.

Stageplaatsen


Onze contactpersonen voor stages binnen het multidisicplinair team:

* Stage psychologische dienst: Guy Meyers (guy [dot] meyers [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stage toegepaste psychologie: Femke Rijde (femke [dot] rijde [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stage non-verbale therapie: Creatief therapeuten: Jonne de Koning (jonne [dot] dekoning [at] ptcrustenburg [dot] be

                                                    Psychomotorisch therapeuten: Tomas Madou (tomas [dot] madou [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stage verpleegkunde: Rein Van Gerven (rein [dot] vangerven [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stage maatschappelijk werk:  Joke Devriese (joke [dot] devriese [at] ptcrustenburg [dot] be)

Onze contactpersonen voor stages binnen de ondersteunende diensten:

* Stage administratie (personeelszaken, boekhouding en onthaal:
Ann Vermet (ann [dot] vermet [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Stage keuken, onderhoud, technische dienst: Koen Dupont (koen [dot] dupont [at] ptcrustenburg [dot] be)

* Overige stage: (info [at] ptcrustenburg [dot] be)

GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze vrijwilligers en medewerkers te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

U verneemt hierover meer in onze beleidstekst en de privacyverklaringen:

- Gegevensbeschermingsbeleid

- Privacyverklaring voor kandidaten

- Privacyverklaring voor stagiairs en vrijwilligers