Wat houdt een intake in?

Tijdens het eerste gesprek met de psychiater kan de patiënt zijn problematiek bespreken. Er wordt niet enkel bij de symptomen en de voorgeschiedenis stilgestaan, maar ook bij hoe de patiënt denkt over hoe één en ander is ontstaan. Welke factoren er mogelijks toe bijdragen dat de klachten niet over (kunnen) gaan of waarom zich situaties blijven herhalen. Hoe hij zichzelf ziet in relatie tot andere mensen en wat zijn verwachtingen zijn over de behandeling.

Zo kan er gezocht worden hoe PTC Rustenburg de patiënt met zijn/haar psychische klachten en problemen kan helpen, hetzij ambulant, residentieel of met deeltijdse nabehandeling.

De verwijzende arts of therapeut ontvangt van dit gesprek een verslag.

Wanneer iemand in aanmerking komt voor een residentiële behandeling, volgt na het eerste gesprek een rondleiding in de toegewezen afdeling (paviljoen). 

Het doel van deze rondleiding is om aan de patiënt te tonen en uit te leggen waar en op welke wijze de opname zal verlopen. De rondleiding biedt ook de mogelijkheid om  vragen omtrent de opname te bespreken.
Indien er niet onmiddellijk een plaats vrij is, dan blijft  het centrum contact houden tot aan de opname.

We vinden het belangrijk dat de opname een vrijwillige keuze van de patiënt is.