Situering van PTC Rustenburg

Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg werd opgericht in 1965 en is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend als psychiatrisch ziekenhuis onder index A. PTC Rustenburg wordt gefinancierd vanuit de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het centrum valt onder de koepel van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'. De vzw vertegenwoordigt als rechtspersoon meerdere organisaties die actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg:     
     - P.Z. Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper (www.hhartieper.be)
     - P.V.T. Het Tempelhof, Tulpenlaan 19, 8900 Ieper
     - P.Z. Onze-Lieve-Vrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge (www.pzolv.be)
     - P.V.T. St.-Augustinus, Hoog Brabantlaan 27, 8200 Brugge
     - Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch, Sint-Jansstraat 11, 8000 Brugge (www.inghelburch.be)

De maatschappelijke zetel van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' is gevestigd in de Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge. Dhr. Paul Braem is voorzitter van het Bestuursorgaan.

 

Onze missie

Wij bieden (semi-)residentiële en ambulante psychiatrische en psychotherapeutische zorg.
We geloven in een benadering die kijkt naar de totale mens om van daaruit 
mensen te helpen om te groeien en zich te ontwikkelen om te komen 
tot een harmonieuze relatie met zichzelf en de eigen omgeving. 
We doen dit gedreven door waarden vervat in onze leidraad Stilstaan is vooruitgaan
Dit is geen tegenstelling maar voor ons een noodzaak als reflectie en verinnerlijking gericht op de toekomst.

Lees onze volledige opdrachtsverklaring

Het unieke van PTC Rustenburg

Wat is uniek, hoe is dit uniek en waarom is dit uniek?

PTC Rustenburg is een plek waar psychiatrie en intensieve psychotherapie elkaar vinden. In PTC Rustenburg behandelen we geen ziektes maar mensen met psychische en psychiatrische problemen. Wie je bent als mens primeert voor ons.

PTC Rustenburg is kleinschalig en werkt op maat van de patiënt. We hebben een uniek en gespecialiseerd therapeutisch aanbod met gespecialiseerde professionelen die samen met de patiënt de ervaren problemen aanpakken.

Zowel het kleinschalig karakter en het kader, de mensen die er werken, de andere patiënten die er verblijven, als de psychotherapie beïnvloeden elkaar. Het is deze combinatie die PTC Rustenburg uniek maakt en gestalte geeft aan het therapeutisch proces.

Onze moderne en comfortabele infrastructuur is gelegen aan de rand van de stad.

Lees onze therapeutische visie

Stilstaan is vooruitgaan

‘Stilstaan is vooruitgaan’ lijkt een contradictie maar is dat niet voor ons.

‘Stilstaan’ betekent de blik naar binnen keren, bezinnen en overschouwen.
Dit kan als het besef groeit dat ’gewoon voort doen’ geen optie meer is.

Het is halt houden om gedachten, fantasieën, gevoelens naar boven te laten komen, om ze te laten ontstaan en bestaan tussen patiënt en therapeut. We zijn er van overtuigd dat er op deze wijze beter zicht kan worden verkregen op wat de patiënt drijft, wat hem/haar heeft gevormd en vervormd. Om van daar uit nieuwe of dezelfde keuzes te maken. Stilstaan biedt de tijd en de ruimte om te leren zien hoe het leven anders en beter kan.

Stilstaan vergt vooral moed omdat het de bereidheid vergt om naar jezelf te kijken en te willen veranderen. De kleinschaligheid en de persoonlijke benadering bieden de veiligheid om dit proces aan te gaan.

Als ‘stilstaan’ de mogelijkheid biedt tot bezinnen, overschouwen en nagaan hoe er naar ‘anders en beter’ kan worden gegroeid, dan is ‘vooruitgaan’ het uitproberen hoe dit ‘anders en beter’ dan zou kunnen zijn. Het is het proberen los te komen van datgene waar er al te vaak keer op keer wordt tegen aangelopen. Vooruitgaan is niet alleen planmatig en gericht werken maar vooral het op gang trekken van de dynamiek in jezelf en tussen jezelf en de omgeving. Het is het koppelen van betekenis aan het inzicht.

Inzicht is niet vrijblijvend, het dient (op termijn) vrijmakend te zijn. Het is dit samenspel van ‘stilstaan’ en ‘vooruitgaan’ dat vrijer maakt. Dit gebeurt voortdurend in de aanwezigheid (al is het in gedachten) van anderen: partner, kinderen, ouders, vrienden, collega’s… én ook de therapeut(en) en de medepatiënten.

Op een intensieve wijze ‘stilstaan’ helpt om voorbij het ‘dode punt’ waar alles opnieuw vastloopt, te geraken, om vooruit te gaan, om een leven op te bouwen waarbij er kan worden ervaren dat ‘anders’ ook ‘beter’ kan zijn, ook al was er hiervoor grote angst. PTC Rustenburg biedt de mogelijkheid om ‘stil te staan’, om ‘vooruit te gaan’ en vooral ook de veiligheid om in dit proces, dat moed vergt, te stappen.

Lees meer over onze waarden

Positionering in de geestelijke gezondheidszorg

De GGZ in Vlaanderen wordt verdeeld in zorgregio’s.

Over de Vlaamse zorgregio’s heen bieden we een unieke en gespecialiseerde vorm van residentiële zorg aan.

We bieden een therapeutische behandeling voor mensen van wie de pathologie voor een belangrijk stuk is ingegeven door psychische factoren. Ons aanbod is geënt op de mogelijkheid tot persoonlijke verandering via de interactie met therapeuten en de medepatiënten.
Tijdens het verblijf en ook wanneer mensen terug naar huis keren betrekken we diegenen die door de patiënt als belangrijk worden aangeduid mee in de behandeling. Evenwel, het verhaal van de patiënt blijft centraal en geeft mee vorm aan deze samenwerking.
Na de residentiële behandeling kan er tijdelijk een vervolg worden gemaakt door deel te nemen aan één van de groepen deeltijdse nabehandeling.

Wat PTC Rustenburg een heel eigen positionering geeft in de geestelijke gezondheidszorg:

  • de behandeling die sterk gericht is op de persoon en de persoonlijke ontmoeting, voorbij de psychiatrische diagnose en ziektebeeld.
  • het kleinschalige karakter van het centrum
  • de moderne infrastructuur
  • de grote aandacht voor groepsprocessen. Dit vereist enige mate van potentieel tot reflectie.

In en voorbij onze regio werken we intensief samen met andere hulpverleners. Immers, het werk is vaak nog niet volledig af en/of zijn andere hulpverleners beter geplaatst. Soms hebben de patiënten nood aan een aanvullende vorm van therapie of begeleiding. Met deze organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg en/of eerste lijn willen we samen instaan voor de behandeling.