Rustenburg in cijfers

Cijfers Rustenburg 2018

Audit

De laatste audit werd uitgevoerd in oktober 2014 door de zorginspectie Vlaanderen.

De te ondernemen acties werden in de daaropvolgende maanden uitgevoerd, in overleg en met goedkeuring door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Deze audit biedt een goed zicht op de procedures, de structuur en de werking van de PTC Rustenburg. Dit zijn zeker belangrijke voorwaarden voor een kwalitatief behandelaanbod.

Echter, deze eerder ‘technische en procedurele’ benadering van kwaliteit, is een noodzakelijke maar onvoldoende benadering van ‘echte’ kwaliteit van behandeling.

Er zijn dus nog andere, vaak minder controleerbare, voorwaarden die moeten worden vervuld om ‘echte’ kwaliteit aan te bieden.

Vooreerst zijn we er van overtuigd dat ‘echte’ kwaliteit wordt gemaakt in de relatie met de patiënt.

Daarnaast zijn we er van overtuigd dat we ‘echte’ kwaliteit kunnen verhogen als we vertrekken vanuit wat medewerkers, patiënten en hun omgeving als kwaliteit ervaren en hiermee aan de slag gaan.

Tot slot zijn we er van overtuigd dat een organisatie op mensenmaat, dus kleinschalig, en gericht op de relatie tussen patiënt en behandelaar, zoals de psychoanalytische praktijk, ‘echte’ kwaliteit  laat ondersteunt. 

We vinden het belangrijk om in ons dagelijks werk ook deze minder controleerbare voorwaarden van ‘echte’ kwaliteit zo goed mogelijk te behartigen.

Auditverslag PTC Rustenburg 2014: auditverslag.pdf

De Vlaamse Patiëntenpeiling

De Vlaamse Patiëntenpeiling is een vragenlijst die door de Vlaamse overheid werd ontwikkeld in het kader van het kwaliteitsindicatoren project VIP². Het is een vragenlijst die alle sectoren in de geestelijke gezondheidszorg  wordt afgenomen. Jaarlijks kunnen patiënten die op dat moment in behandeling zijn de enquête invullen.  In Rustenburg vulden in 2017 66 patiënten de vragenlijst in.

De vragenlijst bestaat uit 37  items, onderverdeeld in 12 thema’s. Telkens wordt een stelling geformuleerd, waarbij de ondervraagde kan antwoorden of hij/zij het hiermee eens is of niet, door ‘altijd’, ‘meestal’, ‘soms’ of ‘nooit’ te scoren. Een meerderheid groene score geeft m.a.w. aan dat veel patiënten tevreden zijn over dit item. Een meerderheid rode score geeft aan dat er een ontevredenheid heerst over een bepaald onderwerp.

De resultaten van Rustenburg worden onder ieder item weergegeven als ‘uw voorziening’. Onder ‘alle patiënten’ worden de algemene resultaten van alle organisaties die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg weergegeven ter vergelijking. 

Een algemene samenvatting is terug te vinden in de algemene score onderaan de pagina. In 2018 scoorden patiënten voor algemene tevredenheid over Rustenburg 7.8/10.