Rustenburg in cijfers

Audit

De laatste audit werd uitgevoerd in oktober 2014 door de zorginspectie Vlaanderen.

De te ondernemen acties werden in de daaropvolgende maanden uitgevoerd, in overleg en met goedkeuring door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Deze audit biedt een goed zicht op de procedures, de structuur en de werking van de PTC Rustenburg. Dit zijn zeker belangrijke voorwaarden voor een kwalitatief behandelaanbod.

Echter, deze eerder ‘technische en procedurele’ benadering van kwaliteit, is een noodzakelijke maar onvoldoende benadering van ‘echte’ kwaliteit van behandeling.

Er zijn dus nog andere, vaak minder controleerbare, voorwaarden die moeten worden vervuld om ‘echte’ kwaliteit aan te bieden.

Vooreerst zijn we er van overtuigd dat ‘echte’ kwaliteit wordt gemaakt in de relatie met de patiënt.

Daarnaast zijn we er van overtuigd dat we ‘echte’ kwaliteit kunnen verhogen als we vertrekken vanuit wat medewerkers, patiënten en hun omgeving als kwaliteit ervaren en hiermee aan de slag gaan.

Tot slot zijn we er van overtuigd dat een organisatie op mensenmaat, dus kleinschalig, en gericht op de relatie tussen patiënt en behandelaar, zoals de psychoanalytische praktijk, ‘echte’ kwaliteit  laat ondersteunt. 

We vinden het belangrijk om in ons dagelijks werk ook deze minder controleerbare voorwaarden van ‘echte’ kwaliteit zo goed mogelijk te behartigen.

Auditverslag PTC Rustenburg 2014: auditverslag.pdf