Mensen

Directie
Koen Lefevre
Regiodirecteur regio Brugge
Tel:
050/32 53 11
Jane Vanhaute
Zorgdirecteur
Tel:
050/32 53 10
Dr. Veerle De Volder
Hoofdarts ad interim
VZW Directie
Herman Roose
Algemeen directeur
Lieve Vermeire
Directeur HR
Kris De Vos
Facilitair en IT directeur
Wouter Sadonis
Financieel-administratief directeur
Artsen
Dr. Veerle De Volder
Hoofdarts ad interim
Dr. Elise Lasat
Psychiater
Dr. Françoise Loose
Arts
Dr. Eline Vanlangendonck
Arts

Multidisciplinaire behandelteams

 

In PTC Rustenburg werken ongeveer 100 mensen.

60% van de medewerkers werkt in de directe patiëntenzorg.

Onze afdelingen (paviljoenen) hebben een eigen behandelteam bestaande uit een psychiater, verpleegkundigen, een psycholoog-psychotherapeut, een maatschappelijk werker en non-verbale therapeuten (creatieve en bewegingstherapeuten).

Op indicatie kan beroep gedaan worden op de gezinstherapeut, de gedragstherapeut, de begeleider van patiënten met afhankelijkheidsproblemen en de kinesitherapeut. 

DE PSYCHIATER is de eindverantwoordelijke voor het therapeutisch beleid dat in het multidisciplinair team wordt uitgestippeld.
Met de psychiater wordt het therapeutisch proces opgevolgd en geëvalueerd, zowel individueel als in groep. Daarnaast wordt ook een eventuele farmacologische aanpak besproken en uitgewerkt.

DE VERPLEEGKUNDIGEN moedigen aan en ondersteunen bij het terug opnemen van engagementen en verantwoordelijkheden. Ze starten hiermee op de afdeling tijdens de opname. Wanneer dit goed loopt, wordt het perspectief geopend naar het terug opnemen van verantwoordelijkheden buiten het centrum. De verpleegkundigen behartigen allerlei vragen in het dagelijks leven op de afdeling en bewaken mee het therapeutisch klimaat op de afdeling.

DE PSYCHOLOOG-PSYCHOTHERAPEUT begeleidt de groepspsychotherapie. De groep biedt steun en exploreert. Individuele contacten met de psychotherapeut zijn aangewezen wanneer ze aansluiten en terugvoeren naar ervaringen met anderen die dan ook verder binnen de groep kunnen besproken worden.

DE MAATSCHAPPELIJK WERKER ondersteunt en bemiddelt in het contact met het gezin, de familie, de school, het werk of maatschappelijke instanties. Problemen inzake werk, wonen, vrije tijd en financiële zaken kunnen hierbij aan bod komen. Op verwijzing van het team kan gezinsbegeleiding aangewezen zijn om relationele problemen diepgaand aan te pakken.

In kleine groepen wordt in verschillende NON-VERBALE THERAPIEËN samengewerkt. In de beeldende therapie nodigt de creatief therapeut uit om met verschillende materialen te experimenteren en te exploreren. Deze ervaringsgerichte vorm van werken ondersteunt, begeleidt en stimuleert bij het vinden van een eigen beeldtaal samen met de therapeut en in ontmoeting met de ander.

De psychomotorisch therapeut biedt verschillende bewegingssituaties, sport- en spelvormen, relaxatie en lichaamsgerelateerde oefeningen aan. In een veilige en open sfeer wordt het lijfelijk contact met de gevoelswereld geëxploreerd door blokkeringen te voelen, tot rust te komen en te ontdekken dat het anders kan.

De dramatherapeut creëert via spelsituaties een speelveld om interactionele mogelijkheden en vaardigheden actief en experimenterend te ervaren en bewuster te worden.

De muziektherapeut biedt door het begeleid bezig zijn met instrumenten, klanken en stem de mogelijkheid om wat leeft, zonder woorden tot expressie te brengen.

Ondersteunende diensten

 

Naast de medewerkers in de patiëntenzorg, wordt ongeveer 40% van de medewerkers tewerkgesteld in de ondersteunende diensten. 

 

ADMINISTRATIE: deze medewerkers zorgen er voor dat het medisch secretariaat, het onthaal, de facturatie, de boekhouding, de personeelsadministratie vlot verlopen. Indien de patiënt vragen heeft omtrent facturen tijdens de opname, dan kan hij/zij met de administratie een afspraak maken.

ONDERHOUD: sommige medewerkers van het onderhoud zijn verbonden aan een afdeling, anderen werken voor de ganse organisatie. Hun opdracht is een nette en verzorgde omgeving te realiseren voor patiënten en medewerkers.

KEUKEN: dit team zorgt dagelijks voor verse en kwalitatieve maaltijden in een moderne en professionele keuken.

TECHNISCHE DIENST: deze groep medewerkers staat in voor alle technische ondersteuning van de organisatie en zorgt er voor dat de infrastructuur optimaal blijft.