Kan mijn familie in de behandeling betrokken worden?

Partner, ouders of familie worden in samenspraak met de patiënt bij de opname betrokken. Een verkennend gesprek kan reeds bij het begin van de opname met hen worden afgesproken.

Bij het begin van de opname zal de maatschappelijk werker samen met de patiënt zijn / haar sociale context verkennen en nagaan welke omgevingsfactoren belangrijk zijn in de huidige problematiek.
Doorheen de opname vormt de maatschappelijk werker voor gezin en familie een belangrijk aanspreekpunt.
In overleg met het team bemiddelt de maatschappelijk assistent in het contact met gezin, familie, school, werkgever of maatschappelijke instanties. Problemen rond gezin, werk, wonen, vrije tijd en financiële zaken kunnen hierbij aan bod komen.