Hoe gebeurt een opname?

Een afspraak voor een consultatie of een intake wordt steeds telefonisch gemaakt via het medisch secretariaat op het nummer 050 31 81 65.
Het secretariaat is geopend elke werkdag tussen 8u en 18u.

Tijdens het eerste gesprek met de psychiater kan je je problematiek bespreken. Er wordt niet enkel bij de symptomen en de voorgeschiedenis stilgestaan, maar ook bij hoe je denkt over hoe één en ander is ontstaan. Welke factoren er mogelijks toe bijdragen dat de klachten niet over (kunnen) gaan of waarom zich situaties blijven herhalen. Hoe je jezelf ziet in relatie tot andere mensen en wat je verwachtingen zijn over de behandeling.

Zo kan er gezocht worden hoe PTC Rustenburg jou met jouw psychische klachten en problemen kan helpen, hetzij ambulant, residentieel of met deeltijdse nabehandeling.

De verwijzende arts of therapeut ontvangt van dit gesprek een verslag.

Wanneer je in aanmerking komt voor een residentiële behandeling, volgt na het eerste gesprek een rondleiding in de toegewezen afdeling (paviljoen).

Het doel van deze rondleiding is om te tonen en uit te leggen waar en op welke wijze de opname zal verlopen. De rondleiding biedt ook de mogelijkheid om vragen omtrent de opname te bespreken.
Indien er niet onmiddellijk een plaats vrij is, dan blijft het centrum contact houden tot aan de opname.

We vinden het belangrijk dat de opname een vrijwillige keuze is.