FAQ

Partner, ouders of familie worden in samenspraak met de patiënt bij de opname betrokken. Een verkennend gesprek kan reeds bij het begin van de opname met hen worden afgesproken.

Bij het begin van de opname zal de maatschappelijk werker samen met de patiënt zijn / haar sociale context verkennen en nagaan welke omgevingsfactoren belangrijk zijn in de huidige problematiek.
Doorheen de opname vormt de maatschappelijk werker voor gezin en familie een belangrijk aanspreekpunt.
In overleg met het team bemiddelt de maatschappelijk assistent in het contact met gezin, familie, school, werkgever of maatschappelijke instanties. Problemen rond gezin, werk, wonen, vrije tijd en financiële zaken kunnen hierbij aan bod komen.

Ja, het is mogelijk om dieetmaaltijden te krijgen. Dit gebeurt steeds in overleg met de algemeen geneesheer en / of psychiater.
Ja, het is mogelijk om vegetarische maaltijden te nemen. Bij het begin van een opname wordt gevraagd of je gewone of vegetarische maaltijden wenst.
Bij het begin van een opname nodigt de algemeen geneesheer de patiënt uit voor een routine-onderzoek. Bij specifieke lichamelijke problemen kan men deze geneesheer verder consulteren.

Neen. Thuismedicatie kan je niet zelf bijhouden. Thuismedicatie wordt best thuis gelaten. Wanneer je je thuismedicatie toch mee hebt bij opname, dan wordt deze medicatie afgegeven aan de verpleegkundigen van de afdeling, die de medicatie bewaren tot het moment dat je op ontslag gaat.

Het is mogelijk, rekening houdend met de beschikbaarheid, om in een eenpersoonskamer te verblijven. Hiervoor wordt een kamersupplement per dag gerekend.
Of je hospitalisatieverzekering tussenkomt in de kosten van een opname in ons centrum, is afhankelijk van de algemene voorwaarden die in je polis vermeld staan.

Aan een ziekenhuisopname zijn een aantal kosten verbonden. Het grootste deel hiervan wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan het ziekenhuis betaald.
Een deel van de kosten moet je als patiënt dus zelf betalen. Dit gebeurt via een factuur die je elke maand ontvangt.
Bij de intake kan er, indien gewenst, meer informatie gegeven worden zodat je een inschatting kan maken van de eigen bijdrage.
Bij opname wordt gevraagd om een opnameverklaring te ondertekenen. In dit document worden de financiële aspecten van een opname in ons ziekenhuis toegelicht.
Na ontvangst van de eerste factuur wordt een informatiemoment georganiseerd om de kosten vermeld op de factuur toe te lichten.

Voor inlichtingen over prijzen en facturen kan je steeds terecht bij de Administratie.

Er wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen naar het ziekenhuis mee te brengen. PTC Rustenburg is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal.

Gelieve steeds de identiteitskaart mee te brengen.
Wanneer je beschikt over een DKV-hospitalisatieverzekering, breng dan ook je DKV-MediCard mee.

Een afspraak voor een consultatie of een intake wordt steeds telefonisch gemaakt via het medisch secretariaat op het nummer 050 31 81 65.
Het secretariaat is geopend elke werkdag tussen 8u en 18u.

Tijdens het eerste gesprek met de psychiater kan je je problematiek bespreken. Er wordt niet enkel bij de symptomen en de voorgeschiedenis stilgestaan, maar ook bij hoe je denkt over hoe één en ander is ontstaan. Welke factoren er mogelijks toe bijdragen dat de klachten niet over (kunnen) gaan of waarom zich situaties blijven herhalen. Hoe je jezelf ziet in relatie tot andere mensen en wat je verwachtingen zijn over de behandeling.

Zo kan er gezocht worden hoe PTC Rustenburg jou met jouw psychische klachten en problemen kan helpen, hetzij ambulant, residentieel of met deeltijdse nabehandeling.

De verwijzende arts of therapeut ontvangt van dit gesprek een verslag.

Wanneer je in aanmerking komt voor een residentiële behandeling, volgt na het eerste gesprek een rondleiding in de toegewezen afdeling (paviljoen).

Het doel van deze rondleiding is om te tonen en uit te leggen waar en op welke wijze de opname zal verlopen. De rondleiding biedt ook de mogelijkheid om vragen omtrent de opname te bespreken.
Indien er niet onmiddellijk een plaats vrij is, dan blijft het centrum contact houden tot aan de opname.

We vinden het belangrijk dat de opname een vrijwillige keuze is.

In de gemeenschappelijke ruimtes van de paviljoenen is een pc met internet en wifi voor de eigen laptop beschikbaar.

Er is één telefooncel ter beschikking voor alle paviljoenen. Wie een kameropleg betaalt, krijgt een telefoon op de kamer en kan dan rechtstreeks naar buiten bellen en oproepen ontvangen (kosten = prijs / minuut).
Uit respect voor het groepsgebeuren en de rust in het paviljoen wordt gevraagd de gsm enkel op de kamer te gebruiken. Patiënten blijven hoe dan ook steeds bereikbaar via de verpleegkundigen.

PTC Rustenburg beschikt niet over een eigen cafetaria, maar bevindt zich op korte afstand van het centrum van Brugge
In de inkomhal is er een aparte ruimte met koffie- en drankautomaat beschikbaar.

Als patiënt kan je, mits voorafgaande aanvraag, samen met familie het middagmaal gebruiken in het restaurant.

Ja. Je kan elke dag bezoek ontvangen vanaf 18u30, op woensdagnamiddag en doorlopend tijdens het weekend.
De verpleegkundigen stellen het op prijs om met de bezoek kennis te kunnen maken. Het geeft hen de mogelijkheid om mensen die voor jou belangrijk zijn te ontmoeten.

Omwille van privacy wordt bezoek niet toegelaten in de gemeenschappelijke leefruimtes in de paviljoenen, wel op de kamer. Het bezoek wordt afgerond om 20u45.

Vrije tijd kan je doorbrengen in het centrum. In principe mag het ziekenhuis verlaten worden op vrije momenten, tenzij het behandelend team dit anders beslist.
Tijdens weekdagen kan dit buiten de therapie-uren en ’s avonds: na het avondmaal kan men Rustenburg verlaten tot 20u45.
Ook op woensdagnamiddag ben je vrij, tenzij je een afspraak hebt met een therapeut. 

Tijdens de opname is het belangrijk om contact te houden met gezin, kinderen, ouders, andere familieleden en vrienden. 
In het weekend kan je, in overleg met de verpleegkundigen, overdag tijd doorbrengen buiten het centrum.

De eerste twee weken van het verblijf krijgt de keuze voor residentiële therapie gestalte.
Het is om die reden zelden een goed idee om meteen na de opname “in weekend” te gaan.
Na 14 dagen opname is er twee maal per maand de mogelijkheid om thuis te overnachten en van zaterdagmiddag tot zondagavond het ziekenhuis te verlaten.

Voor bijzondere feestdagen is een aparte regeling voorzien.  
In de eindfase van de behandeling, met het oog op ontslag, kunnen er individuele  uitzonderingen worden toegestaan.  
Voor specifieke individuele vragen en uitzonderingen is een teambeslissing aan de orde. 

Neen. Het PTC Rustenburg kan enkel medisch-psychiatrische ambulante therapie aanbieden na opname.

PTC Rustenburg heeft geen opnameafdeling. Bijgevolg komen de plaatsen op een afdeling maar vrij naarmate er patiënten uit het ziekenhuis worden ontslagen. Soms kan dat een tijd duren. Tijdens de duur dat je op de wachtlijst staat word je regelmatig op de hoogte gebracht over de wachttijd.

Voor de patiënten die werden doorverwezen door een ziekenhuis, een psychiater of organisatie werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg vertrouwen we er op dat de verwijzend behandelaar de zorg op zich blijft nemen tot het moment van de opname of dat de verwijzer, samen met de patiënt, zoekt naar een alternatief voor ons centrum wanneer de wachttijd door de verwijzer als te lang wordt ingeschat. We worden pas behandelaars vanaf het moment van de opname.

Voor de patiënten die worden doorverwezen door de huisarts, of die zich op eigen initiatief aanmelden, kan er gekeken worden of ze niet gedurende wachttijd op een laagfrequente basis kunnen worden gezien door de psychiater van de afdeling waarvoor ze werden geïndiceerd ter ondersteuning van het beleid van de huisarts.

Tijdens het eerste gesprek met de psychiater kan de patiënt zijn problematiek bespreken. Er wordt niet enkel bij de symptomen en de voorgeschiedenis stilgestaan, maar ook bij hoe de patiënt denkt over hoe één en ander is ontstaan. Welke factoren er mogelijks toe bijdragen dat de klachten niet over (kunnen) gaan of waarom zich situaties blijven herhalen. Hoe hij zichzelf ziet in relatie tot andere mensen en wat zijn verwachtingen zijn over de behandeling.

Zo kan er gezocht worden hoe PTC Rustenburg de patiënt met zijn/haar psychische klachten en problemen kan helpen, hetzij ambulant, residentieel of met deeltijdse nabehandeling.

De verwijzende arts of therapeut ontvangt van dit gesprek een verslag.

Wanneer iemand in aanmerking komt voor een residentiële behandeling, volgt na het eerste gesprek een rondleiding in de toegewezen afdeling (paviljoen). 

Het doel van deze rondleiding is om aan de patiënt te tonen en uit te leggen waar en op welke wijze de opname zal verlopen. De rondleiding biedt ook de mogelijkheid om  vragen omtrent de opname te bespreken.
Indien er niet onmiddellijk een plaats vrij is, dan blijft  het centrum contact houden tot aan de opname.

We vinden het belangrijk dat de opname een vrijwillige keuze van de patiënt is.

Afspraken voor intake of consultatie worden gemaakt via het medisch secretariaat.