Ethische commissie

Zoals vereist door artikel 70 ter van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en het KB van 12 augustus 1994 beschikt PTC Rustenburg over een Ethische commissie. Deze ethische commissie zit in een samenwerkingsverband met het psychiatrisch ziekenhuis OLV (Brugge).

Opdrachten

De commissie heeft een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

Ze buigt zich over ethische kwesties van de zorg. De commissie maakt de algemene visieontwikkeling rond specifieke ethische thema’s mogelijk. De commissie organiseert of ondersteunt vormingen ethiek voor de medewerkers. Voor de realisatie van deze opdracht doet de commissie beroep op Werkgroep Ethiek en de vzw Reflectiegroep Ethiek

De commissie heeft een adviserende opdracht met betrekking tot elk protocol over experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Klinische studies bij patiënten kunnen binnen het ziekenhuis niet opstarten zonder de goedkeuring van de Commissie Medische Ethiek. De Commissie onderzoekt of de wettelijk vereiste voorwaarden

De commissie heeft een ondersteunende opdracht bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.

Zowel artsen, personeelsleden, patiënten/patiëntenvertegenwoordiger, als familie kunnen zich richten tot de Commissie om advies te vragen over (medisch)-ethische aspecten van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen.
De adviezen zijn vertrouwelijk. De anonimiteit van de vraagsteller en/of betrokken patiënt wordt expliciet gewaarborgd. Deze geheimhouding is juridisch verplicht. De vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag.

Medewerkers, artsen of studenten die een onderzoek of enquête willen doen bij patiënten van PTC Rustenburg moeten hiervoor steeds het advies inwinnen van de lokale ethische commissie. Zij moeten ook de correcte weg volgen i.v.m. het informeren van de betrokkenen en de doelstellingen van het onderzoek. De commissie komt vier keer per jaar samen. Aanvragen dienen respectievelijk voor 20 februari, 20 mei, 20 september en 20 november te gebeuren.

Onderzoekers dienen hun aanvraag via mail te sturen naar Shalini Matthys, verantwoordelijke onderzoek (shalini [dot] matthys [at] ptcrustenburg [dot] be) en Loïc Moureau, stafmedewerker ethiek en secretaris van de ethische commissie (loic [dot] moureau [at] vzw [dot] gzbj [dot] be).

Aanvraagformulier kan u hier terugvinden.